ENFO BİLİŞİM KALİTE POLİTİKASI

GENEL MÜDÜR
05.02.2018

 

05.02.2018/ Rev No.01
PO 01

Kalite Belgelerimiz


 

Kalite Politikamız

Süreklilik

Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi ile kalite açısından örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

Hedefler

Toplam kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması, iş süreçlerimizin özdeğerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirliyoruz.

İnovatif

Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimler, sürekli iyileştirme yaklaşımı ile tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeye yükseltilmesi için çalışıyoruz.

top