Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri

Dosyalama, Arşivleme ve Elektronik Belge Yönetimi Dosyalama işlemleri Belge nedir? Dosyalamanın amacı nedir? Dosyalama sisteminin özellikleri Dosyalama türleri Dosyalama süreci ve kullanım Standart Dosya Planı Arşiv İşlemleri Birim ve kurum arşivleri Ayıklama İmha Kurum arşivine devri Elektronik Belge Yönetimi Dosya ve Dosyalama Nedir? Dosya: Aynı konu, kimse, dönem, bölge, faaliyet ve birimle ilgili belgeler bütünüdür. […]

Read more

Yerel tarih ve arşivde neler olur?

Yerel tarihin oluşması için dün, bugün ve yarın üçlüsünün arşive intikalinin sağlam olması gerekir. Yerel tarihde dün ne varsa bilinmeli bu gün ne varsa korunmalı yarına bırakılmalı yarını güven altına alınmalıdır. Şehir, kasaba, köy, her neresi olursa olsun insan varsa ona ait eserler vardır.  bu eserler düne şahittir onu tanıtır, yarına şahittir neler yaşadığını anlatır. […]

Read more

Bilginin Topluma Yansıması Yada Bilgi Toplumu

Bilgi toplumu ifadesi bilgiyi silah olanlar tarafından üretelen bir kavram olarak karşımıza çıkar. Bilgi silah olarak kullanılmaya para ve sermaye birikimi ile başlanıldı. Daha önce bilgi insanlığın refah ve saadeti için kullanılmaktaydı. 20.yy. ikinci yarısında çok hızlı artan bir ivme ile bilgi üretmede ve toplamada bir devrim yaşanda ve günümüde dünyanın çok büyük bir kısmı […]

Read more

Bilgi Kavramı & Bilgi Teknolojileri

Günümüzde bilme kavramı klasik kavram boyutunu çoktan aşmış ve “bilmek” fiili çok daha fazla ve farklı boyutlarda kullanılır hale gelmiştir. Kök itibarı ile “bilgi” kelimesinden “mek” mastarı ile türetilmiş olup, kullanılırken farklı anlamlarda kullanılmaya başlanmıştır. Bazen de bilmek ile bilgi aynı anlamda kullanıldığı da görülmüştür. Bazen bir konuda bir fikrinin olması da bilme kavramını yerine […]

Read more

Ücretsiz Keşif ve Fizibilite İçin

Hemen Arayın

top