Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri

Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri

Dosyalama, Arşivleme ve Elektronik Belge Yönetimi Genel hatlarıyla dosyalama ve arşivleme işlemleri ile elektronik belge yönetimini şu şekilde oluşturabiliriz; Dosyalama İşlemleri Belge nedir? Dosyalamanın amacı nedir? Dosyalama sisteminin özellikleri Dosyalama türleri Dosyalama süreci ve kullanım Standart Dosya Planı Arşiv İşlemleri Birim ve kurum arşivleri Ayıklama İmha Kurum arşivine devri Elektronik Belge Yönetimi Dosyalama işlemleri Dosyalamanın […]

Read more

Yerel tarih ve arşivde neler olur?

Yerel tarihin oluşması için dün, bugün ve yarın üçlüsünün arşive intikalinin sağlam olması gerekir. Yerel tarihde dün ne varsa bilinmeli bu gün ne varsa korunmalı yarına bırakılmalı yarını güven altına alınmalıdır. Şehir, kasaba, köy, her neresi olursa olsun insan varsa ona ait eserler vardır.  bu eserler düne şahittir onu tanıtır, yarına şahittir neler yaşadığını anlatır. […]

Read more

Bilginin Topluma Yansıması Yada Bilgi Toplumu

Bilgi toplumu ifadesi bilgiyi silah olanlar tarafından üretelen bir kavram olarak karşımıza çıkar. Bilgi silah olarak kullanılmaya para ve sermaye birikimi ile başlanıldı. Daha önce bilgi insanlığın refah ve saadeti için kullanılmaktaydı. 20.yy. ikinci yarısında çok hızlı artan bir ivme ile bilgi üretmede ve toplamada bir devrim yaşanda ve günümüde dünyanın çok büyük bir kısmı […]

Read more

Bilgi Kavramı & Bilgi Teknolojileri

Günümüzde bilme kavramı klasik kavram boyutunu çoktan aşmış ve “bilmek” fiili çok daha fazla ve farklı boyutlarda kullanılır hale gelmiştir. Kök itibarı ile “bilgi” kelimesinden “mek” mastarı ile türetilmiş olup, kullanılırken farklı anlamlarda kullanılmaya başlanmıştır. Bazen de bilmek ile bilgi aynı anlamda kullanıldığı da görülmüştür. Bazen bir konuda bir fikrinin olması da bilme kavramını yerine […]

Read more

Arşiv depoları ve özellikleri nasıl olmalıdır?

İzolasyon: Yangın izolasyonu: Yangın izolasyonu için resmi makamları verdiği izolasyon tarifleri ve kuralları geçerlidir. Burada dikkat edilecek husus 2 saate yakın mukavemet etmesi özellikle tercih edilmelidir. Ara bölmeler ve yangını hapsetme ve diğer bir bölümü(partition) tahliye veya ön soğutma işlemine müsait olmalıdır. Bu durum özellikle kapıların yangın geçirmez olması ile daha kolaylıkla sağlanabilir. Kapılar prensip […]

Read more

Arşiv mekanlarının önemi ve arşiv binaları için yer seçimi

Arşiv Binalarının Önemi Arşiv binaları arşiv hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini ve arşiv malzemesinin en iyi şartlar altında korunmasını, arşivcilik çalışmalar ile ilgili teknik fonksiyonlarını uygun bir planlamanın yapılması şarttır. Arşiv Binaları İçin Yer Seçimi Arşiv binalarının yapımında ve yer seçiminde oldukça dikkatli davranılmalıdır. Zira proje üzerindeki hatalar telafi edilse bile yer seçiminde yapılan masraflardan […]

Read more

Arşiv binası seçimi ve temel kriterleri nasıl olmalıdır?

Arşiv mekanların seçimi ve temel kriterleri arşivcilik mesleğinin en çok tartışılan konularının başında gelmektedir. Bina seçiminin birden fazla boyutu vardır. Bunları genel hatları ile incelersek en başta gelen boyutu binanın maliyetidir 1 . Diğer bir boyut ise mimarlar ve mühendislerin yapı planlamaları ile alakalıdır. Genel kabul ve kanaatlere göre arşiv odaları ve bölümleri binaların bodrum […]

Read more

top