Yerel Tarih ve Arşivde Neler Olur?

Yerel Tarih ve Arşivde Neler Olur?

Bu yazımızda yerel tarih ve arşiv de neler olur, yerel tarih ve arşivin önemi nedir konuları üzerine konuşacağız. İşte detaylar;

Yerel Tarih ve Arşiv

Yerel tarihin oluşması için dün, bugün ve yarın üçlüsünün arşive intikalinin sağlam olması gerekir. Yerel tarih de dün ne varsa bilinmeli bugün ne varsa korunmalı, yarına bırakılmalı ve güven altına alınmalıdır.

Yerel tarihi oluşturan insandır. Şehir, kasaba, köy, her neresi olursa olsun insan varsa ona ait eserler vardır.  Bu eserler düne şahittir ve onu tanıtır, yarına şahittir ve neler yaşadığını anlatır.

İnsanın doğasına ait her şey tarihsel malzemedir. Vücudu, sesi, elbisesi, yemek kabı, evi, yolu, eşyaları, nesli, nesebi, iyiliği, suçu, fikri, kararı, aklınıza gelen her şeyi. Bunlardan bazıları öz bedenine aittir. bazıları yaşadığı topluma, bazıları da medeniyetine.

Bu nedenle yerel tarih önemlidir ve geçmişimi anlayabilmemiz için arşivlenmesi gerekir.

Yerel tarih için İşte birkaç öneri

 • Kütüphanesi topluma aittir
 • Müzesi medeniyete aittir
 • Evleri şahsına aittir
 • Evin mimarisi medeniyetine aittir
 • Yol topluma aittir, güzergah medeniyetine aittir

Tarihleşen sohbetler

 1. Eğitim notları
 2. Gazete haberleri
 3. Dergi makaleleri
 4. TV yayınları
 5. Konferans öncesi materyaller
 6. Konferans sonrası materyaller
 7. Yerel sanatçılar ve sesleri
 8. Tarihi ev, yol, han, hamam, çeşme, makine, alet, heykel, resim, plak, kitap, broşür, elbise, oyuncak, boş alanlar, ağaç, şiir., iskele, fener, konser anfisi, fener, mobilya
 9. Sergi süsleme

Yerel Tarih ve Arşivin Önemi

Tarih halkın ortak değerlerini ve karakterini ortaya koymaktadır. Toplumlar, millet olarak varlığını devam ettirebilmek adına tarihlerine dayanmak durumundadır. Tarih, toplumlara kök duygusunu hatırlatır. Kök duygusu birey ya da toplumda bir millete olan mensupluk durumunu diri tutar ve bunu daha da derinleştirir. Tarih bilincine tarih olmadan ulaşılamamaktadır. Bireylerde tarih bilinci kendi kendine ortaya çıkmaz, zaman, mekan ve bulunulan şartlara tarihi doğrultuda bakarak birtakım şeyler doğmaya başlar.

Bilindiği üzere arşiv malzemeleri çok farklı kurumlar tarafından üretilmektedir. Aynı şekilde yerel tarihin kaynağı olabilecek arşiv belgelerinin üreticileri de oldukça çeşitlidir. Bu belgeleri üreten kurumlar merkezi yönetimin taşra birimleri mülki (valilik, kaymakamlık) ve mahalli idareler (belediyeler, il özel idareleri ve muhtarlıklar) özerk örgütler (odalar, borsalar, birlikler, kooperatifler) özel teşebbüsler ile mal ve hizmet üreten özel okul ve özel hastaneler gibi işletmeler, basın yayın organları, sivil toplum örgütleri ile kişiler ve ailelerden oluşmaktadır. Genel bir gruplandırmaya tabi tutularak ifade edilen bu kurumlar yerel tarihin araştırılmasında yararlı ve etkin rol oynayan farklı araştırma değerlerine ve fiziksel yapılara sahip belgeler üretirler. Bu belgeler bir bölgenin sosyal, ekonomik ve kültürel yapısı ile folkloruna ait gelenek, görenek, dil, din, yaşam ve alışkanlıklar gibi noktaları pek çok farklı noktadan incelemesine imkan sağlar.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

Ücretsiz Keşif ve Fizibilite İçin

Hemen Arayın

top