Arşiv binası seçimi ve temel kriterleri nasıl olmalıdır?

Arşiv mekanların seçimi ve temel kriterleri arşivcilik mesleğinin en çok tartışılan konularının başında gelmektedir. Bina seçiminin birden fazla boyutu vardır. Bunları genel hatları ile incelersek en başta gelen boyutu binanın maliyetidir 1 . Diğer bir boyut ise mimarlar ve mühendislerin yapı planlamaları ile alakalıdır. Genel kabul ve kanaatlere göre arşiv odaları ve bölümleri binaların bodrum katlarında kalorifer kazanı, otopark gibi katlarla aynı muameleyi görmektedir. Bunun küçük ve değişik örnekleri ise birim arşivi oluşturulması noktasında küçük bir oda, sapak arakoridor, lavabo yanları da arşiv olarak adlandırılmaktadır

Arşivleme anlayışı boyutu

Ülkemizde arşivlere bakış açısı ile doğrudan ilintili olan bu boyutta ise arşivcilerin kurumsal yönetim içindeki etkinlikleri, mesleki bilgi beceri ve yetkinlikleri ile kuruma arşivlerden dolayı döndürdükleri ele alınabilir

Bütün bu boyutlardan sonra arşiv bina ve mekanlarının olması gereken şart ve kriterleri teknik yönden ele alacak olursak arşiv binaları konusunda kanun ve yönetmelik henüz yoktur. Ancak diğer kanun ve yönetmeliklerde geçen maddelerdeki küçük işaretlerden yol alınmaktadır.

Standartlara gelince yayımlanan standartlar bir elin parmağını geçmeyecek kadar azdır. Bu azlığa bir de standardın düşük olması ve kurumlarca uyulmaması da eklenmelidir. Arşivlerin görünen yüzü depo ve binalardır. Gerek görsel ve gerekse yazılı basında kurumların (özellikle kamu kurumlarının) durumları ve haberleri dikkat çekicidir.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

Ücretsiz Keşif ve Fizibilite İçin

Hemen Arayın

top